MTÜ Taritu Arenguselts

Põhikiri

  • Taritu Arenguselts loodi 1992 aastal. Põhikirjalised eesmärgid on
  • elanikkonna üldise kultuuritaseme tõstmine;
  • külaelustiku taastamine, kodukandi ajaloo uurimine;
  • keskkonnakaitse, sporditegevuse teostamine ja arendamine;
  •  tegelemine laste- ja noorsooprobleemidega, noorte lähendamine maaelule.

Seltsi eestvedamisel taastati aastateks 1992-2002 Taritu piirkonnas algkool.

Aastaid on selts osalenud Taritu kultuurisündmuste korraldamisel (Taritu laulupidu, külade päevad, taidluskollektiivide juubelite tähistamine) ja korraldanud Taritu kooli kokkutulekuid (1992, 1997, 2002, 2007, 2012).

Selts on alates 1994 aastast korraldanud Taritu perespordipäeva ja 2008 aastast alates Juku jooksu, millega mälestatakse siit kandist pärit edukat spordimeest Johannes Raasukest.

2002. aastal toetas EOK võrkpalliplatsi rajamist 20 000 krooniga.

Selts on korraldanud ka heakorraalast tegevust ja uurinud ning talletanud kandi ajalugu. Traditsiooniks on saanud osavõtjaterohked igakevadised koristustalgud piirkonna erinevates kohtades.

Seltsi eestvedamisel ja PRIA 3.2 meetme toetusel (44588 EEK) on uuendatud piirkonna rahvatantsijate rahvariided (2009-2011).

2010 aastal andis vald Taritu Seltsimaja tasuta kasutamiseks Taritu Arenguseltsile, kes korraldab maja tegevust ja haldust. Samal suvel värviti ja korrastati talgute korras ning valla ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahalisel toetusel (8000 EEK) hoone väljastpoolt. Seltsimajas on olemas algelised võimalused noorte vabaaja veetmiseks (võrkpall, korvpall, lauatennis, laste mängutuba); seltsi järgmine suurem eesmärk on seltsimaja renoveerimine ja noortetöö aktiviseerimine.

2012. aastal sai selts Leader-meetmest toetust Taritu laululava ehitamiseks (toetuse suurus 30314,33€). Riigieelarveline eraldis seltsile läbi Põllumajandusministeeriumi traditsiooniliste ürituste läbiviimiseks, kultuuriloo jäädvustamiseks ja spordiplatsi korrastamiseks oli 3000 eurot. Lümanda vald toetas seltsi läbi arengufondi kaks korda (laululava ehitamine ja traditsiooniliste ürituste korraldamine), kokku 2238 euroga. Koostöö Saarte Koostöökogu ja PRIA-ga sujus väga hästi.

2013. aastal sai selts Kohaliku Omaalgatuse programmist 1800 eurot toetust betoonpõranda ehitamiseks kõlakoja ette ja Lümanda vallast 200 eurot arengutoetust. Betoonpõrand avati Taritu laulupäeval 21. juulil 2013.

2014. aastal sai selts Kohaliku Omaalgatuse programmist 1800 € toetust piirkonda digitaalklaveri ostmiseks. Suur tänu meeldiva koostöö eest!

2015. aastal KOP kevadvoorus sai selts1085,56 € toetust projektile”Suulise laulupärandi jäädvustamine plaadile ja raamatusse”.

2015. aasta KOP sügisvoorus sai selts 1104 eurot toetust projektile  „Taritu tantsupüha – tänu- ja mälestuspäev pühendusega Linda Elisabeth Lahele“

Seltsis on 38 liiget. Ühingus on teotahtelised oma piirkonna arengust huvitatud inimesed, noorte liikmete arv on küll suhteliselt väike, kuid nad osalevad seltsi poolt korraldatud üritustel aktiivselt.