KUTSE

Lääne-Saare vallavolikogu korraline istung toimub kolmapäeval, 11. oktoobril 2017 kell 15.00 Lääne-Saare vallamajas III korrusel, volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Lääne-Saare valla 2017 aasta II lisaeelarve I lugemine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Helle Alas.
 2. Lääne- Saare Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 29 „Lääne- Saare valla eelarvestrateegia 2018-2021“  I lugemine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Helle Alas.
 3. Paiküla Suurepere, Riidu ja Tehu-Mihkli I detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 4. Atla küla Sääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 5. Koovi küla Viigipõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 6. Kotlandi küla Unga detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 7. Praakli küla Kanepi detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 8. Kudjape alevikus Põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 9. Hoonestusõiguse seadmine Kudjape aleviku Mereranna tee 24 kinnistule. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Villi Pihl.
 10. Aste klubi põhimääruse kinnitamine. Juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon. Ettekandja Liis Lepik.
 11. Lääne-Saare Vallavalitsuse hallatava asutuse Eikla klubi moodustamine. Juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon. Ettekandja Liis Lepik.
 12. Eikla klubi põhimääruse kinnitamine. Juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon. Ettekandja Liis Lepik.
 13. Lääne-Saare Vallavalitsuse hallatava asutuse Nasva klubi moodustamine. Juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon. Ettekandja Liis Lepik.
 14. Nasva klubi põhimääruse kinnitamine. Juhtivkomisjon kultuuri- ja spordikomisjon. Ettekandja Liis Lepik.
 15. Lääne-Saare valla 2017 aasta II lisaeelarve vastuvõtmine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Helle Alas.
 16. Lääne- Saare Vallavolikogu 26.10.2016 määrus nr 29 „Lääne- Saare valla eelarvestrateegia 2018-2021“ kinnitamine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Helle Alas.
 17. Audiitori määramine. Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Helle Alas.
 18. Lääne-Saare valla teede 2018-2020 aasta investeeringute plaani kinnitamine. Juhtivkomisjon külaelukomisjon. Ettekandja Margus Männik.
 19. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks (Kuusnõmme Mäepea). Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 20. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks (Eeriksaare, Põllu- Sandri). Juhtivkomisjon arengu- ja eelarvekomisjon. Ettekandja Urmas Sepp.
 21. Informatsioon (Lääne- Saare valla 2018 eelarve). Ettekandja Helle Alas.

Urmas Lehtsalu

Volikogu esimees