Lääne-Saare Vallavalitsus kasutab dokumentide registreerimiseks dokumendihaldustarkvara Delta. Avalike dokumentide ja kirjade vaatamiseks on dokumendihaldussüsteemil eraldiseisev kodulehekülg, millelt leiate vajalikud dokumendid ja kirjad.

Volikogu määrused

Volikogu otsused