Saaremaa vallavolikogu valimised 15. oktoober 2017

 

Saaremaa valla valimiskomisjoni otsus nr 6  - Jaoskonnakomisjonide moodustamine 

Saaremaa valla valimiskomisjoni protokoll nr 6

Saaremaa valla valimiskomisjoni protokoll nr 5

Valimiskomisjoni 7. septembri 2017 otsuse nr 4 „Kandidaatide registreerimine“ punkti 2 lisa „Kandidaatide koondnimekiri“ muutmine 

Kandidaatide registreerimata jätmine - Saaremaa valla valimiskomisjoni otsus 7. september 2017.a nr 37. september 2017.a nr 3

Valimisliitude registreerimine - Saaremaa valla valimiskomisjoni otsus nr 1, 21. august 2017

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine - http://delta.andmevara.ee/laane-saare_vald/dokument/2275917

Valimiskomisjoni moodustamine - http://delta.andmevara.ee/laane-saare_vald/dokument/2275854

Valimiskomisjoni asukoha määramine - http://www.kuressaare.ee/uus/public/kor364.pdf

Komisjon töötab tööpäevadel alljärgnevalt:

16.august – 4.september  10.00-12.00
5.september 13.00-18.00
6.september 10.00-12-00 (kandidaatide registreerimine + liisuheitmine), eelnevalt teatada kõikidele erakondadele, valimisliitudele, üksikkandidaatidele.
7.september – 8.september ja 11.september (registreerimisest 3 päeva jooksul, kui registreeritakse 6.september, loobumise avalduste esitamise aeg)  10.00-12.00.

Valimisjaoskondade moodustamine - https://www.riigiteataja.ee/akt/421062017024

Valimistoimingud ja tähtajad 2017 aasta valimistel  - http://www.vvk.ee/index.php?id=14091 


Riigikogu valimised 1.03.2015

Valimistulemused
Valimisjaoskonnad Lääne-Saare vallas


 Lääne-Saare Vallavolikogu valimised 7.12.2014

 1. Lääne- Saare  valla  valimiskomisjoni 03.09.2014 protokoll nr 1:
 2. 03.09.2014 otsus nr 1 „Valimiskomisjoni esimehe valimine“
 3. 03.09.2014 otsus nr 2 „Valimiskomisjoni aseesimehe  valimine“
 4. 03.09.2014 otsus nr 3 „ Valimistoimingute  tähtaegade  kinnitamine“
 5. Lääne-Saare  valla  valimiskomisjoni  10.10.2014 protokoll nr 2:
 6. 10.10.2014 otsus nr 4 „Valimisliidu  registreerimine“
 7. Lääne-Saare valla  valimiskomisjoni  3.11.2014  protokoll  nr 3:
 8. 3.11.2014 otsus nr 5 „ Kandidaadi  registreerimata  jätmine“
 9. 3.11.2014 otsus nr 6 „Kandidaatide  registreerimine“
 10. Lääne-Saare  valla  valimiskomisjoni  12.12.2014 protokoll nr 4:
 11. 12.12.2014 otsus nr 7 „Lääne- Saare  Vallavolikogu  I  koosseisu  liikmete  registreerimine“
 12. 12.12.2014 otsus  nr 8 „Lääne-Saare  Vallavolikogu  I  koosseisu  asendusliikmete  registreerimine“
 13. 12.12.2014 otsus  nr 9 „Lääne-Saare  vallavolikogu  I  koosseisu  lisamandaatide  registreerimine“
 14. 12.12.2014 otsus nr 10 „ Volikogu  liikme  volituste  ennetähtaegne  lõppemine  ja  asendusliikme  määramine“
 15. 12.12.2014 otsus nr 11 „ Volikogu  liikme  volituste  peatumine, volikogu  liikme  volituste  ennetähtaegne  lõppemine  ja  asendusliikme  määramine“
 16. Lääne-Saare  valla  valimiskomisjoni  13.12.2014  protokoll nr 5:
 17. 13.12.2014 otsus  nr  12 „ Lääne-Saare  Vallavolikogu  esimehe  valimiste  tulemuste  kindlakstegemine“