Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Lääne-Saare ja Pihtla vallas 2017

Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt võetakse tasuta vastu ohtlikke jäätmeid kogumisauto peatuspaikades alljärgnevalt:

21.oktoober 2017.                                              28.oktoober 2017                                          

Nasva Ülejõe tänava parkla         09.00 – 09.30             Aste STÜ/Konsumi kaupluse esine plats       09.00 – 09.15

Koimla (endise kpl. parkla)          10.00 – 10.20             Haamse pakendikonteinerite plats                09.20 – 09.35

Karala bussiootepaviljon             10.40 – 11.00              Sauvere kaupluse parkla                                  09.50 – 10.05

Leedri küla külakeskus                 11.15 – 11.35              Eikla pakendikonteinerite plats                      10.25 – 10.40

Lümanda keskuse parkla             11.40 – 12.15              Asuküla teerist                                                   10.50 – 10.05

Kärla endine vallamaja                12.40 – 13.15              Kiratsi poe juures olev pakendikonteinerite plats 11.10 – 11.25

Sõmera kaupluse parkla              13.25 – 13.45

Kõrkküla Tõllu poe parkla            14.00 -  14.20             Kaali külastuskeskuse parkla                           11.35 – 11.50

Randvere endise poe plats          14.35 – 14.50             Sandla kultuurimaja                                          12.05 – 12.20

Kellamäe busside lõpp-peatus    15.00 – 15.20             Pihtla vallamaja                                                 12.30 – 12.45

Kudjape Mereranna tee 6                                               Kailuka seltsimaja                                              13.00 – 13.15

prügikonteinerite plats           15.30 – 16.00                   Muratsi pakendikonteinerite plats                      13.30 – 13.45

 

Täiendav info omavalitsuste kodulehekülgedel ning Lääne-Saare Vallavalitsus – Kairi Niit, tel. 45 20 468 ja Pihtla Vallavalitsus – Tiit Rettau, tel. 50 66 193.

Peatuspaikades registreeritakse kõik ohtlikke jäätmeid toonud elanikud.

Kogumisringi käigus võetakse vastu ainult kodumajapidamistest toodud ohtlikke jäätmeid: elavhõbedalambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, pliiakud, vanaõlid, õlifiltrid, värvi- ja lakijäätmed, liimid, lahustid, happed, kemikaalid, ravimid, väetis, taimekaitsevahendid, ohtlike ainetega saastunud pakendid.

Vastu ei võeta: ettevõtete ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromusid (külmikud, pliidid, pesumasinad jms.), rehve, eterniiti, patareisid ja väikeakusid.

Ohtlike jäätmete kogumist rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Lääne-Saare ja Pihtla vald.

eesti_kik_est_logo_horisontaalne_cmyk_0-page-001.jpg