Uus omavalitsus Saaremaa vald

21.10.2017, Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (valimiskomisjoni 20.10.10 otsus nr 7), jõustus Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Saaremaa vald.

Käesolev Lääne-Saare valla veebileht on üleval kuni 31.12.2018.

Lehte ei uuendata ega täiendata.