Esmaspäev, 9. oktoober

9.00 Majakoosolek

12.00 Abivallavanem Nasva ehituskoosolekul

15.00 Abivallavanem Villi Pihl kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul

15.00 Vallavanem Tiina Luks, abivallavanem Urmas Sepp ja finantsjuht Helle Alas arengu- ja eelarvekomisjoni koosolekul

15.30 Haridusnõunik Maiu Raun ja noorsootöötaja Merle Simmer hariduskomisjoni koosolekul

Teisipäev, 10. oktoober

10.00 Vallavalitsuse istung

Kolmapäev, 11. oktoober

9.00 Ehitusosakonna koosolek

15.00 Vallavolikogu istung

Neljapäev, 12. oktoober

Haridusnõunik Maiu Raun „Digippöörane kool“ koolitusel Tallinnas.

Juhtumikorraldaja Kristina Kallas Tallinnas lastekaitsetöötajate täiendkoolitusel „Lastekaitse õiguslikud alused“.

9.00 Abivallavanem Urmas Sepp Aste ehituskoosolekul

Reede, 13. oktoober