Teadaanne

Lääne- Saare Vald teatab kavatsusest seada hoonestusõigus otsustuskorras Lääne-Saare vallale kuuluvale, Kudjape alevikus asuvale Kummeli põik 1 kinnistule (katastritunnus 27003:001:0439, pindala 10012m2, sihtotstarve 100% ärimaa) järgmistel tingimustel:

  1. Hoonestusõiguse tähtaeg 30 (kolmkümmend) aastat, arvates hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise hetkest.
  2. Hoonestusõigus seatakse tasuta.
  3. Hoonestaja on kohustatud välja ehitama maaüksusele reketihalli koos välisväljakutega 4 (nelja) aasta jooksul.

Lisainfo Villi Pihl tel 526 2039