Kuressaare-Vaivere kergliiklustee rajamine

Projekt viidi ellu liiklusohutuse suurendamiseks Kuressaare-Püha-Masa maantee Vaivere-Muratsi ja Kuressaare-Kudjape teelõigul ning olemasoleva Kudjape-Muratsi kergliiklustee lõigu ühendamiseks Kuressaare ja Vaivere kergliiklustee lõikudega. 2014. aastal valmis Kudjape-Muratsi kergliiklustee pikkusega 2021 m, mis kulgeb paralleelselt Kuressaare-Püha-Masa nr. 21133 maanteega ning lõppeb ristumiskohas Muratsi sadama teega (nr. 21170). Varem ehitatud tee ei alga päris Kuressaare linnast, kuid liiklusohutuse ja avaliku kasutusega objektide paiknemise seisukohast on Muratsi-Vaivere piirkonna elanikele Kuressaare linn alguspunktina väga oluline, kuna kõnealuse teelõigu liikluskoormus on aastatega märgatavalt suurenenud. Seetõttu saab kergliiklustee alguse Kuressaare linnast ning lõppeb Vaivere-Vätta ristmikul. Kõnealusesse piirkonda on kavandatud palju elamuarendust, sellest tingituna suureneb kergliiklustee vajadus aasta aastalt. Kergliiklusteed kasutavad peamiselt tööealine ja kooliealine elanikkond.

Projekti rahastas: Kergliiklusteede toetusskeemi kaudu Rahandusministeerium ja EAS koostöös Lääne-Saare vallavalitsuse ja Kuressaare linnaga.

Projekti kogumaksumus: 552 274,07 EUR, sh toetus 286 419, 53 EUR ning oma- ja kaasfinantseering 265 854,54 EUR.

 

Lümanda põhikooli katlamaja rekonstrueerimine

Lümanda põhikooli kütmiseks paigaldati, ajavahemikul 01.06.2015 – 15.10.2015, õhk-vesi soojuspumpade süsteem. Soojuspumbad varustavad kooli kütte ja sooja veega. Uus süsteem on keskkonnasäästlik ning majanduslikult ökonoomne.

Projekti rahastas: Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

Projekti kogumaksumus: 42990 EUR, sh toetus 36500 EUR ning omafinantseering 6490 EUR.

Aste lasteaia kerge kütteõli katla asendamine maasoojuspumba süsteemi vastu

Aste lasteaia küttesüsteemi üleviimine maasoojusele toimus ajaperioodil 01.07.2015 – 30.09.2015. Lisaks küttele varustab maasoojusel põhinev süsteem lasteaeda ka sooja veega. Uus süsteem on keskkonna- ning ressursisäästlik.

Projekti rahastas: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kogumaksumus: 74012,40 EUR, sh toetus 33305,58 EUR ning omafinantseering 40706,82 EUR.  

Vallamaja kontaktid

Registrikood: 75038977
Aadress: Marientali tee 27, Kuressaare 93820
Telefon: 452 0450
E-post: vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Kärla Teeninduskeskus

Aadress: Pargi 1, Kärla 93501

Telefon: 452 0450

E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Lümanda Teeninduskeskus

Aadress: Keskusehoone, Lümanda küla 93301
Telefon: 4520450
E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30