Sotsiaalosakond

Sünnitoetuse taotlus - pdf doc odt

Ranitsatoetuse taotlus - pdf doc odt

Ühekordse toetuse taotlus - pdf doc odt

Taotlus sotsiaalteenusele suunamiseks - pdf doc odt

Taotlus puudega isiku hooldajaks määramiseks ja hooldajatoetuse saamiseks - pdf doc odt

Matusetoetuse taotlus - pdf doc odt

Hooldekodu avaldus -  docx pdf odt
 

Ehitus- ja planeerimisosakond

Avaldus kinnistu jagamiseks pdf doc odt

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks pdf doc odt

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus pdf docx odt

Ehitusregistri taotluste ja teatiste vormid: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
 

Haridus- ja kultuuriosakond

Huvihariduse toetamise avaldus pdf doc odt
Avaldus differentseeritud õppekulu maksmiseks lasteaias pdf doc odt
 

Üritused

 Avaliku ürituse korraldamise taotlus pdf doc odt

 

Mittetulundusliku tegevuse toetus

Tegevustoetuse taotlusvorm pdf doc odt

Tegevustoetuse lepinguvorm pdf doc odt

Tegevustoetuse kasutamise aruanne pdf doc odt

 

Elukoha toimingud

Elukohateade pdf

 

Sport

Lääne-saare valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele eraldatava toetuse taotlus pdf doc odt

Vallamaja kontaktid

Registrikood: 75038977
Aadress: Marientali tee 27, Kuressaare 93820
Telefon: 452 0450
E-post: vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Kärla Teeninduskeskus

Aadress: Pargi 1, Kärla 93501

Telefon: 452 0450

E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Lümanda Teeninduskeskus

Aadress: Keskusehoone, Lümanda küla 93301
Telefon: 4520450
E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30